Solurile argiloiluviale

Soluri

Solurile argiloiluviale – reprezinta un tip care se diferentiaza, in clasele din care fac parte, prin natura si intensitatea procesului de transport al argilei pe profilul de sol.

Argiloiluvierea – proces de pedogeneza caracterizat prin dislocarea mecanica a argilei (si fierului) dintr-un orizont superior intr-un orizont inferior, avand ca urmare formarea unui orizont eluvial supraiacent si a unui orizont argilic subiacent. (Dictionar de stiinta solului-pag/48).

Procesul de transport al argilei are loc pe profil in cazul tuturor solurilor formate pe un material parental de roca loessoida sau argiloasa. Caracterizam cateva tipuri de soluri argiloiluvale, din clasa molisolurilor si a argiluvisolurilor, care prezinta caracteristicile tipice.

Cernoziomul argiloiluvial – se formeaza in urmatoarele conditii de mediu:

-temperatura medie anuala 8-10 grade C ;
-precipitatii medii anuale: 500-620 mm/an ;
-vegetatie: silvostepa cu : Quercus, Carex, Poa, Festuca;
-material parental: loess, depozite loessoide, argile, nisip, sau depozite aluviale vechi;
-se formeaza de obicei pe relieful de campie sau zone colinare joase .

Profilul de sol are urmatoarea succesiune a orizonturilor: Am-molic, AB-tranzitie intre A si B, Bt-accentuat pana la puternic argiloiluvial, C sau Cca-prezent carbonatul de calciu (complet spalat din orizonturile superioare in cazul Cca).

Din clasa solurilor brune fac parte: solul brun argiloiluval si brun argiloiluvial luvic (podzolit).

Solurile brune argiloiluviale – se formeaza in urmatoarele conditii de mediu;

-temperatura medie anuala: 7,6-10,4 grade C;
-precipitatii medii anuale: 580-1000 mm/an ;
-vegetatie: paduri de Quercus si Fagus;
-material parental: depozite loessoide,depozite nisipoase si argile ;
-se formeaza pe relieful de coline, campii, terase sau platforme.

Orizonturile profilului de sol au urmatoarea succesiune: Ao-ocric, Am-molic, (El-eluvial), AB-tranzitie intre A si B, sau ElB-tranzitie intre E si Bt, Bt -accentuat pana la puternic argiloiluvial, Cca-prezent carbonatul de calciu.

Luvisol albic (sol podzolic argiloiluvial)-conditii de formare :

-temperatura medie anuala: 6-10 grade C;
-precipitatii medii anuale :650-1000 mm/an;
-vegetatie :paduri cu Quercus,Fagus si Picea ;
-material parental :depozite loessoide,depozite argiloase, nisipoase, depozite proluviale lutoase ;
-relieful: dealuri, podisurisi depresiuni .

Orizonturile profilului de sol: Ao, Ea, EB, Bt, C.

Caracterizarea acestor tipuri de solca si a a altora de acelasi fel, se gaseste mai pe larg in volumul I al Geografiei fizice a Romaniei Ed. Academiei Romaniei 1983.

Posturi similare:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>