Tag Archives: apa potabila

Legislatia in domeniul apelor

Domeniul apelor este unul dintre cele mai reglementate domenii în Uniunea Europeana.

Asfel avem urmatoarele directive europene pentru domeniul apelor, fiecare avand corespondenta ei in legislatia romaneasca:

  • Directiva Cadru privind Apa 2000/60/EC este transpusa în legislatia nationala prin Legea nr. 310/2004 pentru modificarea si completarea Legii apelor nr. 107/1996. Aceasta directiva prevede un obiectiv comun pentru toate statele care o implementeaza: atingerea “calitatii ecologice si chimice bune” a apelor pâna în anul 2015. Asadar, Directiva Cadru privind Apa stabileste clar termenul limita pâna la care apele trebuie sa atinga un prag minim al calitatii, prin reducerea emisiilor provenite din activitatea umana, industriala si agricola.
  • Directiva: 91/271/EEC privind epurarea apelor uzate orasenesti, transpusa in legislatia romaneasca prin H.G. nr. 188/2002, pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare în mediul acvatic a apelor uzate. Din H.g. fac parte integranta urmatoarele norme tehnice: NTPA-011 – prin care sunt reglementate conditiile privind colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate orasenesti si conditiile pentru epurarea si evacuarea apelor uzate industriale; NTPA-002/2002 – prin care sunt reglementate cerintele care trebuie satisfacute de apele uzate evacuate în retelele de canalizare ale localitatilor si direct în statiile de epurare; NTPA-001/2002 – prin care sunt stabilite limitele de încarcare cu poluanti ai apelor uzate industriale si orasenesti la evacuare în receptorii naturali.
  • Directiva:76/464/EEC privind poluarea cauzata de anumite substante periculoase evacuate în mediul acvatic al comunitatii, Aceasta directiva a fost transpusa în legislatia nationala prin H.G. nr. 118/2002 referitoare la Programul de Actiune pentru reducerea poluarii apelor de suprafata si subterane cauzata de evacuarea anumitor substante periculoase. Aceasta hotarâre a pus bazele cadrului legal si institutional pentru prevenirea poluarii apelor de suprafata si subterane cu 35 de compusi si clase de compusi considerati „substante prioritare/prioritare periculoase”.
  • Directiva: 91/676/EEC privind protectia apelor împotriva poluarii provocate de nitratii proveniti din sursele agricole. Aceasta directiva a fost transpusa în legislatia româneasca prin H.G. nr. 964/2000 pentru aprobarea Planului national de actiune pentru protectia apelor împotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole.
  • Directiva 98/83/EEC privind calitatea apelor destinate consumului uman este un instrument de control a calitatii apei potabile. Aceasta directiva a fost transpusa în legislatia nationala prin Legea nr. 458/2002. Legea contine prevederi explicite, responsabilitati clare si include un program pentru conformarea cu cerintele stipulate.

Odata cu aderarea la Uniunea Europeana România a acceptat acquis-ul comunitar privind calitatea apei si a solicitat perioade de tranzitie pentru Directivele care necesita investitii mari.

Parametrii microbiologici din apa potabila

Pentru ca apa de baut sa indeplineasca cerintele Legii nr. 458 din 08/07/2002 privind calitatea apei potabile si a Legii nr. 311 din 28 iunie 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile ea trebuie  sa fie lipsita de:

  • Bacterii coliforme
  • Escherichia coli (E.coli)
  • Enterococi
  • Pseudomonas aeruginosa
  • Clostridium perfringens

Am incercat sa caut mai multe despre fiecare in parte pe internet si prin alte carti. Informatiile sunt relativ putine in romana, iar cele in engleza au termeni medicali specifici pe care nu ii stapanesc bine. Deocamdata am gasit doar atat si promit ca pe viitor o sa revin cu noi informatii.

Bacterii coliforme

Numele de coliform a fost adoptat in 1914 de Serviciul de Sanatate Publica (din USA) pentru familia Enterobactericeae.

Enterobacterie = Familie de bacili (bacterii in forma de bastonas) Gram negativi. Familia enterobacteriilor regrupeaza vreo douazeci de genuri diferite avand in comun cateva caracteristici biochimice, precum si habitatul lor: tubul digestiv al omului sau cel al animalelor.

Sunt utilizate pentru a stabili daca apa potabila este sau nu buna de baut din punct de vedere microbilogic. In general coliformi se gasesc in cantitate mare in excrementelor „animalelor cu sange cald”.

Daca apar intr-o proba de apa in general indica contaminare cu patogeni fecali a sursei.

La intrebarea daca sunt toxici acesti coliformi raspunsul ar fi: cei mai multi coliformi nu cauzeaza nici o boala. Totusi unele tulpini de E. Coli (in special 0157:H7 care poduce sindromul hemolitic uremic) pot cauza imbolnaviri destul de grave.

Intotdeauna coliformii totali sunt mai mari decat coliformii fecali.

Prezenta coliformilor indica in general o poluare recenta.

Enterococi

In general se determina Streptococii fecali. Prezenta acestora indica o poluare mai veche.

Pseudomonas aeruginosa

Pseudomonas aeruginosa (numit si bacilul piocianic) este o bacterie gram negativa, larg raspandita in natura, populand apa, solul, plantele si animalele, inclusiv oamenii, fiind mai frecventa in mediile umede.
La om aceasta bacterie poate coloniza ocazional pielea, urechea externa, tractul respirator superior sau intestinul gros la persoanele sanatoase; mai frecvent apare la pacientii cu o boala severa, cu imunitate compromisa sau care au primit anterior antibioterapie, ori au fost internati intr-o unitate spitaliceasca.

Diagnosticul infecţiilor este microbiologic, iar tratamentul a devenit complicat datorită rezistenţei (intrinsenci şi dobândite) a acestei bacteria.

Clostridium perfringens

Clostridium perfringens produce o multitudine de exotoxine si invazine si cauzeaza infectii ale ranilor. Hemolizinele clostridiale si enzimele extracelulare precum proteazele, lipazele, colagenaza si hialuronidaza contribuie la procesul invaziv. Clostridium perfringens produce si o enterotoxina si este o cauza importanta a intoxicatiei alimentare. De obicei, aceasta bacterie se intalneste in alimente impropriu sterilizate in care au germinat endospori.

Parametrii de calitate ai apei potabile

Pentru cei care sunt interesati de calitatea apei potabile si de  legile unde se prevad concentratiile maxime admise am incercat sa fac un rezumat cat mai scurt. Daca e nevoie mai revin cu completari

Caliatea apei potabile este legiferata de doua legi:
1. Legea nr. 458 din 08/07/2002 privind calitatea apei potabile
2. Legea nr. 311 din 28 iunie 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile

In aceste 2 legi gasim urmatoarele definitii:

APA potabila = apa destinata consumului uman, dupa cum urmeaza:
a) orice tip de apa in stare naturala sau dupa tratare, folosita pentru baut, la prepararea hranei,ori pentru alte scopuri casnice, indiferent de originea ei si indiferent daca este furnizata prin retea de distributie, din rezervor sau este distribuita in sticle ori in alte recipiente;
b) toate tipurile de apa folosita ca sursa in industria alimentara pentru fabricarea, procesarea, conservarea sau comercializarea produselor ori substantelor destinate consumului uman.
c) apa provenind din surse locale, precum fantani, izvoare etc., folosita pentru baut, gatit sau in alte scopuri casnice.

Apa potabila trebuie sa fie sanogena si curata, indeplinind urmatoarele conditii:
a) sa fie lipsita de microorganisme, paraziti sau substante care, prin numar sau concentratie, pot constitui un pericol potential pentru sanatatea umana;
b) sa intruneasca cerintele minime prevazute in lege.

Calitatea apei potabile este corespunzatoare cand valorile stabilite pentru parametri sunt in conformitate cu valorile amxime admise de lege, in urmatoarele puncte de prelevare a probelor:
a) la robinetul consumatorului si la punctul de intrare in cladire, in cazul apei potabile furnizate prin reteaua de distributie;
b) la punctul de curgere a apei din cisterna, in cazul apei potabile furnizate in acest mod;
c) in punctul in care apa se pune in sticle sau in alte recipiente, in cazul apei potabile imbuteliate;
d) in punctul din care apa este preluata in procesul de productie, in cazul apei utilizate in industria alimentara.

Parametrii de calitate ai apei potabile sunt microbiologici, chimici si indicatori. Mai jos aveti concentratii maxime admise cinform celor 2 legi.

Parametrii microbiologici

Parametru Valoare admisa Parametru Valoare admisa
Escherichia coli (E.coli) 0 unitati/100ml Enterococi 0 unitati/100ml

 

Parametrii microbiologici pentru apa comercializata in sticle sau alte recipiente

Parametru Valoare admisa Parametru Valoare admisa
Escherichia coli (E.coli) 0 unitati/250ml Pseudomonas aeruginosa 0 unitati/250ml
Enterococi 0 unitati/250ml Numar de colonii la 22 oC 100 unitati/1 ml
Numar de colonii la 37 oC 20 unitati/1 ml

 

Parametrii chimici

Parametru Valoare admisa Parametru Valoare admisa
Acrilamida 0,1 microg/l Cupru 0,1 mg/l
Arsen 10 microg/l Dicloretan 3,0 microg/l
Benzen 1,0 microg/l Epiclorhidrina 0,1 microg/l
Benz(a)piren 0,01 microg/l Fluor 1,2 mg/l
Bor 1,0 microg/l Mercur 1,0 microg/l
Bromati 10 microg/l Nichel 20 microg/l
Cadmiu 5 microg/l Nitrati 50 mg/l
Clorura de vinil 0,50 microg/l Nitriti 0,50 mg/l
Cianuri totale 50 microg/l Plumb 10 microg/l
Cianuri libere 10 microg/l Seleniu 10 microg/l
Crom total 50 microg/l Stibiu 5 microg/l
Tetracloretan si Tricloretena (suma concentratiilor compusilor specificati) 10 microg/l Hidrocarburi policiclice aromatice: benzo(b)fluorantren, benzo(k)fluorantren, benzo(ghi)perilen, indeno(1,2,3-cd) piren 0,1 microg/l
Pesticide pe clasa aldrin, dieldrin, heptaclor si heptaclor epoxid 0,1 microg/l Pesticide Total 0,5 microg/l
Trihalometani Total (suma concentratiilor compusilor specificati) 100 microg/l

 

Parametrii indicatori

Parametru Valoare admisa Parametru Valoare admisa
Aluminiu 200 microg/l Sulfuri si hidrogen sulfurat 100 microg/l
Amoniu 0,5 mg/l Turbiditate 5 UNT
Bacterii coliforme 0 numar/100 ml Oxidabilitate 5 mg O/l
Carbon organic total Nici o modificare anormala pH Intre 6,5 si 9,5
Cloruri 250 mg/l Sodiu 200 mg/l
Clostridium perfringens 0 unitati/100 ml Sulfat 250 mg/l
Clor rezidual liber 0,5 mg/l la intrare in retea 0,25 mg/l la capatul retelei Gust Acceptabila consumatorilor si fara nici o modificare anormala
Conductivitate 2500 microS/cm la 20C Numar de colonii la 22 grade C Nici o modificare anorrmala
Culoare Acceptabila consumatorilor si fara nici o modificare anormala Miros Acceptabila consumatorilor si fara nici o modificare anormala
Duritate totala Minim 5 grade germane Activitatea alfa globala 0,1 Bq/l
Fier 200 microg/l Doza efectiva totala de referinta 0,10 mSv/an
Mangan 50 microg/l Activitatea beta globala 1 Bq/l
Zinc 5000 microg/l Tritiu 100 Bq/l